INTEGRITETSPOLICY

Elektronik since 1963 AB, org.nr. 559332-1283,  (”elektronik.se, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”), behandlar dina personuppgifter när du använder webbsidor och appar som administreras av oss. Vi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, e-postadress, personnummer, id-kortnummer, telefonnummer, IP-adress, ljudinspelningar som lagras digitalt och foto av dig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter när du:
1. Genomför ett köp
2. Registrerar dig för nyhetsbrev
3. Kontaktar vår kundservice via vår webbplats, e-post, telefon och sociala medier
4. Använder vår webbplats

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION

  • För att kunna fullgöra beställningar och leverera din order.
  • Uppgifter om beställning lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och marknadsföring av både generell och personanpassad genom e-post, sms och andra digitala kontaktvägar såsom sociala medier.
  • För att möjliggöra en god kundservice genom att besvara dina frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • För att fråga dig om elektronik.se och din upplevelse av oss.
  • För att påminna dig om en övergiven ‘varukorg’.
  • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar, ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men på total nivå, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden.
  • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, tittat på och visat intresse för.
  • För att utveckla och förbättra din användarupplevelse av vår webbplats genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
  • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

INVÄNDA MOT BEHANDLING OCH ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du innehar rätten att när som helst helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Samtidigt som du återkallar samtycket börjar träder det i kraft. Denna rätt gäller inte i de fall vi är skyldiga att spara personuppgifter för att följa lagar och regler.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss. Det gör du genom att avregistrera dig från fortsatt kommunikation i e-post och SMS som vi skickar till dig. Du kan också kontakta vår kundserviceavdelning för att få hjälp med att tacka nej till vidare kommunikation.

FÅ TILLGÅNG TILL OCH RÄTTA PERSONUPPGIFTER

Du innehar rätten att få bekräftelse, tillgång och kopia på de eventuella personuppgifter som berör dig samt få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.

RÄTT TILL RADERING OCH BEGRÄNSNING

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller dess användning begränsas. Det här gäller inte då det strider mot vår skyldighet att följa lagar och regler.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Som kund har du även rätt till dataportabilitet vilket innebär att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag.

HUR OCH VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

I tabellerna nedan kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte.

FÖRE KÖP

Ändamålet med behandlingen: Besvara frågor och påminna dig om produker i en övergiven varukorg. 

Personuppgifter vi behandlar: Ditt namn, kontaktinformation, bilder som du skickar till oss och annan information som du förser oss med. Information om din varukorg och e-postadressen som du gav oss när du började ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Möjliggöra en god kontakt med dig som kund. Göra det så enkelt som möjligt för dig att köpa den produkt du har visat intresse för genom att lägga den i varukorgen.

Lagringsperiod: Max 5 dagar från att du har placerat en produkt i varukorgen.

KÖP

Ändamålet med behandlingen: När du köper våra produkter behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och för att följa lagar som bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.

Personuppgifter vi behandlar: För- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress, orderinformation, betalningsdetaljer, betalningshistorik, kreditkortsuppgifter, referensnummer till betalningen och IP-adress.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Lagringsperiod: Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den treåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto. För vår lagstadgade skyldighet att spara uppgifter för bokföringsändamål kommer vi spara dina personuppgifter i 7 år.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING

Ändamålet med behandlingen: Tillhandahålla de tjänster du efterfrågar när du registrerar dig för nyheter och erbjudanden. 

Personuppgifter vi behandlar: Insamlade i samband med ett köp, interaktioner med vår webbplats, e-postmeddelanden som du har öppnat och länkar du klickat på i dessa e-postmeddelanden. 

Rättslig grund för behandlingen: Göra vår marknadsföring mer relevant för dig

Lagringsperiod: Vid avregistrering av nyhetsbrev kommer vi inte länge behandala dina personuppgifter för det här ändamålet. De kommer även att raderas om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter som vid ett giltigt köpeavtal. Vi kommer också radera dina personuppgifter om du inte aktivt interagerat med några av våra direktmarknadsföringskommunikationer på 30 månader.

SUPPORT

Ändamålet med behandlingen: Hjälpa dig med ärendet i fråga.

Personuppgifter vi behandlar: Ditt namn, kontaktuppgifter inklusive e-postadress, beställningsuppgifter, belopp av köp, köphistorik, plats för köpet, faktura, betalningsmetod, teknisk information om enheter och operativsystem som används. Det kan även förekomma känslig information som du själv förser oss med. 

Rättslig grund för behandlingen: Kunna ge dig bästa möjliga service.

Lagringsperiod: Personupgifterna raderas inom tre år, med untantag för känslig information som raderas omedelbart efter ärendet avslutats.

Logga in